رتبه بندی فارکس کپی

در این صفحه می توانید فعالیت معامله گران انتخاب شده ("حرفه ای ها") را که موافقت کرده اند در این سیستم شرکت کنند را ببینید و مجوز خود را برای کپی کردن معاملات خود به آنها ارایه کنید، محاسبات رأی هایی که شما می بینید بر اساس این است که چگونه به طور موثر هر سپرده برای رسیدن به سود فعلی استفاده می شود.

BalanceProfitTraded lost
‎ZAR ۴۶٫۴۸‎ZAR ۷٬۸۲۳٫۷۴۲٫۵۱
‎$۶٬۲۲۲٫۸۶‎$۱٬۲۹۵٫۹۳۱۲٫۱۷
‎$۱۹٬۷۸۶٫۵۵‎$۹۴۳٫۸۲۵۵٫۴۴
‎$۳۹٬۰۵۵٫۲۵‎$۴۴۷٫۷۳۱۰
‎$۱۶٬۸۸۳٫۲۵‎$۱۹۳٫۹۴۴٫۳۴
‎$۹۲۴٫۴۲‎$۱۲۲٫۵۰۰٫۳
‎$۸۸٫۸۶‎$۶۳٫۵۲۴٫۹۱
‎$۱۷٫۲۲‎$۱٫۹۴۰٫۱۵
‎$۳۵٬۷۹۲٫۳۷‎$۰٫۰۰۰
‎€۲۹٬۳۶۵٫۸۶‎€۰٫۰۰۰
‎$۳۲٬۹۵۸٫۹۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۲٬۰۶۹٫۵۲‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۲٬۲۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۱٬۴۲۸٫۱۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۸۹٫۴۵‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴٫۰۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۷۹٫۹۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۵۱٫۱۰‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۴٫۱۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۹۸۲٫۱۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۱٬۷۱۹٫۲۷‎$۰٫۰۰۰
‎$۲۴۷٫۶۶‎$۰٫۰۰۰
‎$۹٬۴۶۳٫۵۴‎$۰٫۰۰۰
‎$۱۶۸٫۵۳‎$۰٫۰۰۰
‎$۳۳٬۹۰۷٫۷۳‎$۰٫۰۰۰
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next