Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 42.59USD 0.000
USD 1,237.01USD 0.000
USD 122.83USD 0.000
USD 202.20USD 0.000
USD 5,365.47USD 0.000
USD 22.13USD 0.000
USD 69,480.02USD 0.000
USD 100.00USD 0.000
USD 33.66USD 0.000
USD 164.04USD 0.000
TZS 49,662.86TZS 0.000
USD 27.89USD 0.000
TZS 48,658.91TZS 0.000
USD 642.83USD 0.000
USD 16.78USD 0.000
MXN 1,046.29MXN 0.000
USD 13.62USD 0.000
ZMW 171.78ZMW 0.000
USD 636.14USD 0.000
USD 25.45USD 0.000
USD 60.00USD 0.000
£0.00£0.000
ZMW 23.50-ZMW 17.690.07
€11,792.63-€1,735.3730
USD 5,625.64-USD 5,537.813.48
Previous
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next