Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 1,397.64-USD 137.846.22
USD 1,975.02-USD 247.594
€126.38-€298.927.69
€14,853.19-€400.2420.1
USD 2,034.02-USD 1,139.309.41
USD 7,294.00-USD 2,706.001.5
Previous
  1. 1
  2. 2
  3. 3