Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 308.37USD 0.000
USD 115.91USD 0.000
USD 10.00USD 0.000
USD 105.46USD 0.000
USD 989.65USD 0.000
ZAR 538,951.73ZAR 0.000
ZAR 300.86ZAR 0.000
€190.79€0.000
USD 174.37USD 0.000
USD 131.80USD 0.000
USD 39.88USD 0.000
TZS 29,860.66-TZS 32,542.360.5
Previous
  1. 1
  2. 2
  3. 3